Fuld sporbarhed af dine fødevarer

Det er et krav, at du har styr på sporbarheden af de fødevarer, du producerer. Det gælder et led frem og et led tilbage, altså hvem du sælger til, og hvem du får leveret varer fra.
Sporbarheden er vigtig i forbindelse med f.eks. tilbagetrækninger eller opsporing af fødevarebårne sygdomsudbrud.

1

Modtag vare

Når du modtager en vare i ComidaQS indtastes batchnummer ved varemodtagelsen. Varen er nu registreret på lageret.

Modtag vare
Batchnummer på produktionsordre
2

Batchnummer på produktionsordre

Når du skal oprette og gennemføre en produktionsordre, skal du angive batchnummer ved oprettelsen. Det kan f.eks. være datoen eller et andet batchnummer.

3

Produktionsregistrering

Når du starter en produktionsordre, kan du registrere de anvendte batches ud for hver ingrediens ved at klikke på blyanten.

Produktionsregistrering
Sporbarhed et led tilbage
4

Sporbarhed et led tilbage

Hvis der er flere batch på lager af en ingrediens, kan du vælge mellem de aktuelle batches.

5

Sporbarhed på det producerede produkt

Når du er færdig med at producere dit produkt, afslutter du produktionsordren, og opskriftens batchnummer overføres automatisk til det producerede produkt.

Sporbarhed på det producerede produkt
Salgsordre
6

Salgsordre

Når du opretter en salgsordre, kan du vælge mellem batch fra varelageret.

7

Sporbarhed et led frem

Færdigvaren søges frem på lageroversigt, og via transaktioner for færdigvare kan du se alle input/output for varen.

Sporbarhed et led frem
Sporing
8

Sporing

Ved at trykke på batchnr. kommer batchsporingen frem, og den enkelte ordre kan spores.

Hør mere om sporbahed med ComidaQS